Medlemsfordele​

Som medlem af MFGK har du en række fordele. Vi har ½ Greenfee samarbejde med nedenstående klubber:

  • Randers Golfklub, 50%
  • Skanderborg Golfklub, 50%

Rabatordninger gælder kun for 18 huls banen og ikke for Pay & Play banen.

Alle fuldtidsmedlemmer har ret til at medbringe en gæst på 18 hulsbanen til ½ greenfee (gælder ikke long distance og flex medlemmer).

Øvrige fordele fuldtidsmedlemmer:

  • Buggy

1 runde. kr. 200,-,  2 runder kr. 300,-

10 turs kort kr. 1500,-, (kan bruges frit, er ikke navnebestemt)


  • Fri bolde på driving range (gælder for både long distance- og fuldstidsmedlemmer)
  • Når vinteren byder det – fri adgang på langrendsløjpe
  • Fælles instruktion ugentligt i sæsonen med PRO
  • Årlig golfrejse arrangeret af klubben
  • Klubtøj til rabatterede priser

Golfringen - en fritspilsaftale mellem 8 klubber:

Du kan som fuldtidsmedlem i én af ovennævnte klubber, tilmelde dig Golfringen for en pris på kun kr. 800,- for 2019 (uanset hvornår på året du tilmelder dig), og spille frit – lige så mange runder du ønsker på 18-huls banerne i ovennævnte klubber, samt deltage i klubbernes åbne turneringer.

Golfringen skal altid købes i din hjemmeklub, enten ved henvendelse på kontoret/sekretariatet eller ved mail til klubben, beløb kan overføres til klubbens konto,  Reg. 7230 Kontonr. 1176763 med angivelse af dit DGU-nr+ Golfringen.

Medlemskabet er først gældende når din indbetaling er registreret og klubben har indberettet medlemskab til Golfbox, og først herefter kan du booke tee-tider, dette gøre i Golfbox.

Første gang du tilmelder dig Golfringen skal du hente Golfring-bagmærke i klubben, sammen med et årstalsmærke, efterfølgende år er det alene årstalsmærke du skal hente.

Du spiller med de rettigheder og pligter som en greenfee spiller har og du skal:

- huske at bekræfte din tid inden du spiller, dette gøres på touchskærmen, i klubber med Probox skal bekræftelsen ske på denne og for klubber med manuel greenfeebog skal der noteres GR i beløbsfeltet.

- huske at slette din tid, hvis du ikke skal brug den.

- bære et synligt bagmærke fra Golfringen.

Karenstid

For at modvirke at et medlem, ud fra økonomiske overvejelser omkring kontingent, skifter fra en golfklub til en anden golfklub med et lavere kontingent, for derefter at fortsætte med at spille i medlemmets gamle hjemmeklub under fritspils-ordningen, indføres en karenstid på 36 måneder fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, før medlemmet kan blive tilmeldt fritspils-ordningen i den nye klub , med mindre der på medlemmet samtidig sker en adresseændring til nærområdet for den nye klub.

Medlemmer fra andre medlemsgrupper, der skifter klub og tegner fuldtidsmedlemskab, er ikke omfattet af karenstidsperioden på 36 måneder.

Fritspilsordningen er personlig og kan ikke lånes eller overdrages til andre, misbrug vil betyde øjeblikkelig eksklusion af ordningen.

Ønsker man ikke at tegne et golfringmedlemskab kan man benytte den eksisterende rabataftale mellem Golfringens klubber, og spille til maksimal greenfee på kr. 250,- eller pågældende lavere dagspris, se faneblad – greenfee-aftaler.

Mister du dit Golfring-bagmærke, skal der betales for et nyt. Ligesom du skal aflevere dit bagmærke i klubben, hvis du ikke længere ønsker at deltage i Golfringen.